dimecres, 2 de novembre del 2016

CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE

SOCIS DE L’AMPA DE L’INSTITUT PRÍNCEP DE VIANA

 

DIA: Dimecres 9 de novembre  de 2016

 

HORA: 18:30 h. (primera convocatòria)

           19:00 h. (segona convocatòria)

 

LLOC: Biblioteca de l’Institut

 

 

ORDRE DEL DIA:

 

1. Lectura i aprovació si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.

2. Estat de comptes i balanç econòmic de l’Associació.

3. Memòria de les activitats realitzades per l’Associació curs 2015 - 2016.
 
4. Baixes i incorporacions a la Junta.
 
5. Presentació i aprovació del pressupost econòmic pel curs 2016 - 2017.
 
6. Torn obert de paraules.
 
Si no podeu assistir a l'Assemblea,  podeu delegar el vostre vot a una família associada.
 
 

 


 

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada