dimecres, 23 de setembre del 2020

CONCURS LOGO AFA. ÚLTIMS DIES!!!!

 Us recordem que el 30 de setembre finalitza el plaç per fer-nos arribar les vostres propostes de logos per la nova imatge de l'AFA del nostre centre.

 Animeu-vos a participar, serà tot un orgull que la imatge de la nostra AFA sigui creada per un membre de la nostra comunitat educativa.

Aquí teniu explicades les bases del concurs:

BASES CONCURS DEL NOU LOGOTIP DE L'AFA DE L’IES PRÍNCEP DE VIANA.


L’Ampa de l’Institut Príncep de Viana convoca un concurs per a guardonar el millor logo a causa al seu canvi de nom a AFA. 


El concepte de família ha anat evolucionant amb el temps i rere d’aquesta evolució hi ha un canvi en la societat. Les escoles, espais de convivència social, també han canviat i amb ella les famílies que hi coexisteixen.


En aquest context de pluralitat i d’inclusió, trets característics de l’Institut i de la seva associació de famílies d’alumnes, resulta necessari reconsiderar el nom de l’associació amb l’objectiu de representar totes les tipologies de famílies existents.


Atès l’exposat anteriorment, l’associació de famílies de l’escola ha decidit definitivament canviar el nom de l’entitat, actualment AMPA, pel d’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes).


Atès aquest canvi de denominació de l’associació ha sorgit la necessitat de fer un canvi en el logotip que representa l’associació.


Per a la creació del nou disseny del logotip que representi l’associació s’ha cregut convenient obrir un procés de participació mitjançant concurs amb 

l’objectiu d’escollir aquell que millor representa l’entitat.


Per tant, la Junta ha decidit redactar i aprovar les bases generals que han de regir el concurs del nou disseny del logotip de l'associació.BASES GENERALS 

 

Base 1 

Objecte de la convocatòria


Disseny del nou logotip destinat a ser la imatge representativa de l’Associació de Famílies d’Alumnes (en endavant AFA) en tota la difusió d’informació sobre la mateixa, a través del web i d’altres documents i elements físics.

 

Base 2 

Participants


2.1. Podrà participar qualsevol persona major de 12 anys, que pertany a la comunitat de l’Institut Príncep de Viana

2.2. Les propostes podran realitzar-se de forma individual o en grup (p.e.en família).

2.3. Cada participant podrà presentar totes les propostes que vulgui.


Base 3 

Requisits i condicions tècniques


3.1. El logotip haurà de reflectir els trets d’identitat de l’escola:

- participava

- pluralista i inclusiva

- arrelada a la realitat personal

- coeducativa


3.2. Els dissenys hauran de ser originals. Els participants hauran d’assegurar que el disseny de la seva proposta és fruit de la seva creativitat personal i que no s’han infringit els drets d’autor d’altres persones i/o entitats.


3.3. És aconsellable la utilització de colors que siguin fàcilment traslladables a escala de grisos per facilitar la realització tant en color com en blanc i negre. És recomana l’ús de màxim 3 colors.


3.4. La tècnica serà lliure. Tanmateix, els participants hauran de tenir en compte que el disseny presentat i que resulti guanyador del concurs serà després reproduït en diferents formats i materials.


3.5. Preferiblement es presentarà el logotip en versió a color i versió monocroma (blanc i negre o en escala de grisos) que possibiliti la reproducció a una tinta.


3.6. Els dissenys podran ser presentats en format paper o en format digital, sent preferible el format vectorial escalable per aquests últims (.ai, .svg, .pdf, .eps). En cas que el disseny sigui digital en format de resolució fixa (.psd, .png, .jpg, .tiff), la mida mínima del disseny serà de 2.000x2.000 píxels (recomanable la major resolució possible).


3.7. Preferiblement, el disseny pot anar acompanyat de la tipografia detallada (font, mida, color). 


3.8. Quedaran exclosos tots aquells dissenys que tinguin connotacions sexistes, xenòfobes, racistes, homòfobes i ofensives contra persones i institucions.


3.9. Els dissenys presentats podran no ser retornats a les persones candidates. Per aquest motiu es recomana que les persones participants es guardin una còpia abans del lliurament de l’original.


Base 4 

Propietat Intel·lectual i Drets de Reproducció


 

4.1. La propietat del logotip guanyador serà cedida a l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’Institut Príncep de Viana, entitat organitzadora del concurs. L’AFA es reserva tots els drets de propietat i d’ús de la proposta guanyadora.


4.2. L’AFA es reserva el dret de reproducció mitjançant els formats a través dels mitjans que consideri oportuns, el dret de modificar el logotip amb l’objectiu d’optimitzar-lo per a la seva posterior impressió, el d’adaptar el logotip sempre que les condicions del material o objecte sobre el qual es vagi a reproduir no permetin fer-ho de manera completa i també podrà fer ús per separat dels elements del logotip.


Base 5 

Presentació

 

5.1. El termini de presentació serà del 1 d’Agost a les 00:00 fins les 23:59 del 30 de Setembre de 2020.


5.2. Les propostes podran ser enviades o presentades a:

 L’adreça de correu de la Secretaria de l’AFA 

(ampaiesprincepdeviana@gmail.com).


En l’assumpte del correu electrònic caldrà especificar “Concurs logotip AFA” perquè sigui fàcilment identificable.


Base 6 

Jurat seleccionador i votació de les propostes

 

6.1. El jurat serà els membres de la comunitat educativa i les persones vinculades en les xarxes socials de l'Ampa.


Es valoraran també aspectes com l’originalitat, la creativitat, la relació amb els valors de l’escola i la pròpia AFA, etc. 


6.2. L’elecció del disseny guanyador es farà per consens dels membres del jurat. En cas de no arribar a un acord, els dissenys candidats es sotmetran a votació sent el guanyador final el disseny que hagi obtingut més vots.


6.3. El jurat podrà declarar el concurs nul o sense disseny guanyador si considera que cap de les propostes s’ajusta als requisits establerts en la base 3 del present document.


Base 7 

Exclusions


7.1. Quedaran exclosos del concurs aquells dissenys que:

- Siguin lliurats fora de termini.

- No compleixin els requisits i/o condicions tècniques establertes en la base 3.

- Presentin contradiccions essencials, inexactituds o aspectes incomprensibles.

- Facin referència o siguin còpia d’altres marques i logotips.


7.2. Quedaran excloses també aquelles persones que intentin influir en la decisió del jurat.


Base 8 

Resolució


Es comunicarà, per xarxes socials a totes les famílies de l’escola, el logotip guanyador així com la persona/es creadora del mateix. 


Així mateix, el resultat es publicarà a la pàgina web de l’escola (www.iesprincepdeviana.cat) i en els altres suports que el jurat consideri adequats per donar a conèixer el resultat del concurs.


El jurat es reserva el dret de suspendre, ampliar o modificar aquest concurs i fins i tot la seva possible anul·lació, sempre que hi hagi una causa justificada i es compromet a comunicar amb antelació suficient les noves bases,condicions o, si escau, l’anul·lació definitiva del concurs, sense que això comporti cap tipus de responsabilitat per al jurat ni cap tipus d’indemnització per a les persones participants.


Base 9 

Premi


Aquest concurs no dona dret a premi.


Base 10 

Acceptació de les bases


La participació en el concurs representa implícitament l’acceptació de totes les bases així com també la fallada del jurat.


Qualsevol cas no previst en les presents bases serà resolt per la junta actual i comunicada la decisió a cada participant.INICI EXTRAESCOLARS I SOL.LICITUD DE BEQUES

Durant aquesta setmana ja han començat algunes activitats com patinatge i voleibol i la resta d'activitats començaran la propera setmana.
 A partir d'avui s'inicia també el procés per sol.licitar les beques per les pràctiques esportives. Totes les famílies inscrites heu d'haver rebut un correu electrònic amb tota la informació, el codi d'activitat per fer el tràmit i un document adjunt com a guia per ajudar-vos a fer la sol.licitud.
Aquest any degut a la situació pel Covid les inscripcions es faran telemàtiques a través de la web:

  https://www.plaesportescolarbcn.cat/es/subvenciones-efhe_302069 

  Període de sol.licituds: del 23 de setembre al 9 d'octubre 


 Per qualsevol consulta podeu contactar amb 7d'aventura teléfonicament al 93 360 29 24. A la seva web també podeu consultar tota la informació sobre les activitats, horaris, protocols, beques, etc. https://setdaventura.com/

dilluns, 21 de setembre del 2020

MENÚ MENJADOR

Aquí teniu el menú de menjador del mes de setembre. Recordeu que podeu consultar la revistra trimestral i el menú de cada mes a la web de 7itria (www.7itria.cat) a l'apartat "intranet famílies", així com fer modificacions en la rutina d'assistència o tramitar la baixa del servei.