dilluns, 7 de novembre del 2016

SENSE TU NO HI HA AMPA

RECORDATORI ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

Com molts de vosaltres ja sabeu, el màxim òrgan de decisió de les activitats de l'AMPA és l'Assemblea General de Socis. És on es decideix qui i com ha de gestionar els mitjans de què es disposa i quina és la prioritat a l'hora d'invertir els diners de les quotes que pagueu. Per això és molt important la vostra presència el pròxim dimecres, dia 9, a la celebració de l'Assemblea General del curs 2016-2017.
Tan important com disposar de recursos econòmics, és disposar de recursos humans que puguin dur a terme les activitats que l'AMPA es proposa i és per això que demanem també la incorporació a la Junta (cadascú en la mida de les seves possibilitats) de tots aquells i aquelles de vosaltres que penseu que els pares i mares hem de tenir un paper rellevant en l'educació dels nostres fills i filles, la qual cosa s'aconsegueix en gran mida participant de manera activa en el dia a dia de l'Institut.

Us esperem a tots i totes, tant per aportar les vostres opinions, ajudar-nos a prendre decisions, com per compartir una estona i posar-nos cara els uns als altres. Al final de l'Assemblea farem un petit pica-pica.

Si per alguna raó no us fos possible venir, delegueu el vostre vot en un altre soci/a de la vostra confiança.
 

VINE I PARTICIPA!!!!!

 

 

dimecres, 2 de novembre del 2016

CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE

SOCIS DE L’AMPA DE L’INSTITUT PRÍNCEP DE VIANA

 

DIA: Dimecres 9 de novembre  de 2016

 

HORA: 18:30 h. (primera convocatòria)

           19:00 h. (segona convocatòria)

 

LLOC: Biblioteca de l’Institut

 

 

ORDRE DEL DIA:

 

1. Lectura i aprovació si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.

2. Estat de comptes i balanç econòmic de l’Associació.

3. Memòria de les activitats realitzades per l’Associació curs 2015 - 2016.
 
4. Baixes i incorporacions a la Junta.
 
5. Presentació i aprovació del pressupost econòmic pel curs 2016 - 2017.
 
6. Torn obert de paraules.
 
Si no podeu assistir a l'Assemblea,  podeu delegar el vostre vot a una família associada.