Què és l' AFA



Què és l'AFA Príncep de Viana?

L’AFA Príncep de Viana, és l’Associació, 
sense ànim de lucre,
de famílies que porten els seus fills a
l’Institut Príncep de Viana,



L’Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) té

com a missió la millora de la qualitat educativa i de

les condicions d’escolarització dels i les alumnes

del seu centre educatiu.



Facilitant la cooperació i coordinació entre 
famílies, equip docent i 
direcció del centre educatiu.



L' AFA vol ser una altra via més de connexió
entre la societat, el barri o districte i l'Institut.


Organitzant aquells serveis i activitats necessaris

per a dur a terme la missió de l’entitat, a partir

de la col·laboració de les famílies associades.



Els centres educatius amb AFA cohesionada i activa

obtenen un major èxit escolar entre el seu alumnat.



Què fa l'AFA Príncep de Viana?

. Distribució dels llibres de text per a les famílies associades.

. Informació directa als pares mitjançant el 
correu electrònic, Blog, Facebook, Instagram i Twitter
 de totes aquelles activitats relacionades amb l’Institut 
o de caire educatiu.

. Hem finançat un munt de projectes de l'Institut.

. S’ha potenciat de l´escola de pares, cursos de Català i tallers diversos.

. Hem assistit a reunions amb AFAS d' Instituts 
del Districte i de la FAPAC.

. Hem coordinat als pares delegats en les reunions 
amb l’Equip Directiu i us hem representat
 al Consell Escolar de l'Institut.

. Ens hem encarregat que es poguessin dur a terme les activitats extraescolars.

. Hem col·laborat en el programa de socialització de llibres de text.

. Hem organitzat les celebracions a l’Institut.

Hem organitzat activitats per a pares i mares.

. Us hem representat al Consell Escolar de l'Institut.


Equip directiu:


Jordi Martínez- President
Silvia Subiron - Secretaria
Pilar Hermo - Tresoreria






Comissions permanents:

Consell Escolar
El sector pares disposa de 3 representats del Sector Pares:
2 són escollits per votació entre pares i mares 
dels alumnes de l´IES
i el tercer va en representació de l´AFA. 
Els nostres representants són:

Jordi Martínez (AFA)
Olatz Mitxelena (Famílies)
Emma Hidalgo (Famílies)


AFFAC
La Comissió AFFAC s´encarrega de fer de vincle entre
la nostra AFA i l'AFFAC (Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya).
Assisteix a les reunions que es fan amb periodicitat bimensual,
a la seu de AFFAC al carrer Cartagena 245
La persona que coordina la comissió i s'encarrega de les relacions externes és:

Junta de l'AFA

LLibres
La Comissió de llibres s´encarrega de coordinar tota la distribució de llibres de text als associats que vulguin adquir-los a través de l´AMPA 
Les persones que formen la comissió són:

Montse Pan
Ruby 

Extraescolars
La Comissió d'extraescolars s'encarrega de fer el seguiment de les activitats extraescolars ofertades a través de 7d'Aventura.
Les persones que formen la comissió són:

Silvia Subiron

                                             Festes
La Comissió de festes s´encarrega de coordinar i organitzar les festes durant el curs.
Les persones que formen  la comissió son:

Tots els membres de la Junta



Coordinació pares delegats de l'Institut:

Alba Portales

Coordinació d'alumnes delegats de l'Institut:

Emma Hidalgo

 
    Comissió Igualtat i Diversitat
La Comissió d'Igualtat i Diversitat s'encarrega de preparar activitats, xerrades, etc. per les famílies i els alumnes en coordinació amb el centre per tal de treballar la igualtat i diversitat en tots els nivells (gènere, social, funcional, etc.).
Les persones que formen la comissió són:

Sandra Llorente
Sandra Aguayo
Núria Gil
 
   Blog i xarxes socials 
La Comissió del web és la que confecciona i actualitza
el blog i les xarxes socials de l' AFA.
Les persones que coordinen la comissió son:

Sandra LLorente
Eva Mª Fernández


Si teniu un projecte que compartir o col.laborar
 en algun dels que realiztem,
podeu fer-ho a través de l´apartat "Contacte" del Blog
o a través del correu electrònic de l´AFA:
afa@iepegasoviana.cat







Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada