divendres, 31 de gener del 2020

BASES CONCURS CARTELL CARNESTOLTES 2020
BASES CONCURS DEL CARTELL DE LA FESTA DE CARNESTOLTES DE 
L’IES PRÍNCEP DE VIANA 2020

L’Ampa de l’Institut Príncep de Viana convoca un concurs per a guardonar el millor 
cartell destinat a promoure la festa del Carnestoltes 2020,d’acord amb les següents bases:

 • Objectiu del concurs: Aquest concurs té per finalitat potenciar la creació artística 
  i la participació dels i les alumnes, així com donar difusió a la festa de Carnestoltes, 
  per a la qual cosa s’estableix la concessió d’un premi al millor cartell publicitari que 
  consisteix  en: 

Una dotació econòmica de 30 euros en una targeta regal de l’Hipercor.

Les obres o cartells concursants hauran de ser originals i inèdits, i tenint en compte
 que la Llei de propietat intel·lectual diu que tots els drets de reproducció i difusió del 
cartell guanyador romandrà per sempre a favor de l’Ampa del IES PRÍNCEP DE VIANA.

 • Pot participar en aquest concurs qualsevol alumne o grup d’alumnes interessats 
  inscrits en el IES PRÍNCEP DE VIANA, s’han de facilitar les dades en el moment 
  de la presentació, enviant un correu electrònic a ampaiesprincepdeviana@gmail.com
  amb les següents dades:
   
 • Nom o noms de les participants.
 • Curs que estan cursant en el moment del concurs.
 • Telèfon mòbil de contacte, en cas de grup, amb un sol número és suficient.

 • Tècnica i dimensions: La tècnica de les obres a presentar és lliure però s’ha d’adaptar 
  als mitjans d’impressió. Per aquest motiu no s’admeten tintes metal·litzades ni fluorescents,
   ni tampoc relleus o volums aferrats o enganxats. Les obres s’han de presentar sense signar.

Els cartells s’han de presentar al tamany A3 (29,7x42) i en format jpg o pdf.


Hi ha de figurar el text:

 • FESTA CARNESTOLTES 2020
 • LLOC: MENJADOR INSTITUT
 • HORA: 18:30
 • DATA: 21 FEBRER 2020
 • CONCURS DE DISFRESSES
 • ANIMACIÓ I DJ
 • LOGOTIP DE L’AMPA I DEL INSTITUT

L’AMPA es reserva el dret d’afegir-hi la informació que consideri oportuna, sense 
menyspreu del disseny origina. Així mateix, l’AMPA  té les competències per a fer 
les modificacions que cregui convenients, segons les necessitats d’impressió, 
reproducció,etc.

 • Admissió de cartells, cada participant pot presentar un màxim de dos cartells. 
  Es poden presentar màxim el dia 9-2-2020 a les 24:00, en el correu electrònic  
  ampaiesprincepdeviana@gmail.com.

 • Qualificació de les obres, el jurat encarregat de decidir el cartell guanyador serà 
  la junta de l’AMPA i els seus voluntaris. L’elecció  de l’obra guanyadora es realitzarà 
  per consens i es tindrà en compte aquelles obres que ofereix millor qualitat artística, 
  originalitat i promoció de la festa.

 • Resolució: La resolució es farà el dilluns dia 10-2-2020 i el mateix dia es notificarà al 
  guanyador a través de telèfon o correu electrònic, també es notificarà a les xarxes socials.

El Jurat podrà declarar desert el concurs, si així ho considera oportú. Al mateix temps, 
podrà deixar fora de Concurs aquelles obres que consideri que no compleixin els requisits 
indicats en aquestes bases. Les decisions del Jurat seran, en qualsevol cas, inapel·lables. 
L’AMPA notificarà l’atorgament del premi guanyador.

Les persones inscrites com a autors han de presentar obres inèdites i originals, així com 
comptar amb els drets o autoritzacions que siguin necessaris per a l’ús, la reproducció i 
la difusió d’imatges de persones i béns, logotips i d’altres al cartell concursant. L’AMPA no
 es responsabilitza del incompliment d’aquests requisits ni del contingut de les obres 
presentades. Així mateix, queda eximit de tota responsabilitat enfront de qualsevol reclamació 
que es pugui presentar per el que fa a aquesta qüestió i deriva aquesta responsabilitat a la 
persona inscrita com autor. 

 • Exposició. L’AMPA es reserva el dret de realitzar una exposició en el edifici de 
  l’IES PRÍNCEP DE VIANA, de totes les obres presentades o de les obres finalistes.

 • Acceptació de les bases, presentar-se a aquest concurs suposa l’acceptació 
  estricta d’aquestes bases. El jurat del concurs té la facultat d’interpretar-les i 
  de suplir-ne qualsevol llacuna o buit, d’acord amb la seva finalitat. L’AMPA queda
   facultat per a resoldre qualsevol cas que no estigui previst.


        AMPA PRÍNCEP DE VIANA
       

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada